Umów wizytę ' +48 601 740 677

 

Jest jedną z najlepiej zbadanych metod pracy terapeutycznej, której skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi. Jest nastawiona na zmianę myślenia (sfera poznawcza) i zmianę zachowań (sfera behawioralna). W modelu tym wykorzystuje się poznawczy model powstawania zaburzeń psychicznych, który zakłada, że człowiek aktywnie konstruuje własną rzeczywistość nadając znaczenie napływającym do niego bodźcom. I właśnie to nadawane znaczenie wpływa na przeżywane emocje i w konsekwencji na  podejmowane działania. Praca terapeutyczna  w bardzo ogólny skrócie skupia się na dotarciu do nie zawsze uświadamianych znaczeń, które mogą być przez różne czynniki zniekształcone i stać się przyczyną negatywnych przeżyć i zachowań. Polega na korygowaniu negatywnych przekonań na temat siebie samego i świata. Zakłada, że to co myślimy, wpływa na to, co czujemy i jak się zachowujemy, np.: ktoś nie odpowiada na naszego sms'a, możemy wtedy uznać, że ten ktoś ignoruje nas lub nie lubi. To negatywne przekonanie może wywołać u nas smutek i poczucie niskiej wartości, a przyczyna często jest zupełnie inna i nie ma związku z naszą osobą.

W pracy terapeutycznej dąży się do modyfikacji sposób myślenia,  dzięki czemu zmianie ulegną nasze emocje i oczywiście także nasze zachowanie.

Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów. Jest krótkoterminowa, spotkania odbywają się na ogół jeden raz w tygodniu, i co bardzo ważne oparta jest na współpracy – terapeuta i klient wspólnie wypracowują optymalny przebieg procesu terapeutycznego.

 

 

 

TERAPIA POZNAWCZO BEHAWIORALNA

Wszystkie prawa zastrzeżone © Danuta Alicja Pogorzelska 2015